Posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Przemysłu Stoczniowego z dn. 17 lutego br.: http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,771,posiedzenie-trojstronnego-zespolu-ds-przemyslu-stoczniowego.html Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Rozwoju Przemysłowego Potencjału Obronnego i Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych  z dn. 20 lutego br.: http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,773,posiedzenie-zespolu-trojstronnego-ds-rozwoju-przemyslowego-potencjalu-obronnego-i-modernizacji-technicznej-sil-zbrojnych-.html   Trójstronne zespoły branżowe, działają poza Radą Dialogu Społecznego. Zostały powołane w celu prowadzenia trójstronnego dialogu sektorowego dla godzenia…
W dniu 21 lutego 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego (RDS)  pod przewodnictwem Jana Klimka, Związek Rzemiosła Polskiego. W pierwszej części posiedzenia Pan Marcin Zieleniecki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej omówił projekt ustawy o…
W dniu 17 lutego 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. funduszy europejskich RDS pod przewodnictwem Zygmunta Mierzejewskiego (FZZ). Podczas spotkania strona rządowa przedstawiła swoje stanowisko wobec uwag partnerów społecznych do nowelizacji tzw. ustawy wdrożeniowej, które zostało wcześniej omówione na konferencji uzgodnieniowej.  W dalszej części…
W dniu 15 lutego 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego pod przewodnictwem Zbigniewa Żurka, BCC. Spotkanie było kontynuacją dyskusji nad propozycjami do nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. W dalszej…
W dniu 14 lutego 2017r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. usług publicznych pod przewodnictwem Sławomira Broniarza (OPZZ). W punkcie dotyczącym dyskusji nad stanowiskiem nr 1/2017 WRDS Województwa Lubelskiego w sprawie emigracji zarobkowej pracowników wykonujących zawody medyczne ze szczególnym uwzględnieniem Województwa Lubelskiego, wprowadzenia dokonał Marek Chmielewski…
W dniu 16 lutego 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego (RDS) pod przewodnictwem Pani Henryki Bochniarz, Prezydent Konfederacji Lewiatan. Dyskutowano m.in. na temat realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w tym wizji dialogu społecznego dotyczącego kwestii gospodarczych oraz roli Rady Dialogu Społecznego.…