Dnia 24 marca 2017 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Jerzego Bartnika, Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego. W posiedzeniu wzięli udział Wiceprzewodniczący Rady Dialogu: Jan Guz, Przewodniczący OPZZ; Dorota Gardias, Przewodnicząca FZZ; Wojciech Warski, Przewodniczący Konwentu BCC; Iwona Sroka w zastępstwie Andrzeja…
13 marca 2017r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego pod przewodnictwem Zbigniewa Żurka, BCC. Głównym tematem posiedzenia było podsumowanie pierwszego etapu prac nad propozycjami do nowelizacji Ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Uzgodniono, że materiał zawierający uwagi i propozycje…
Posiedzenie Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia w dniu 6.03.2017 r.  http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,780,posiedzenie-trojstronnego-zespolu-do-spraw-ochrony-zdrowia-.html   Trójstronne zespoły branżowe, działają poza Radą Dialogu Społecznego. Zostały powołane w celu prowadzenia trójstronnego dialogu sektorowego dla godzenia interesów stron, podczas realizacji programów działania rządu oraz rozwiązywania problemów dotyczących funkcjonowania branży. Źródło: MRPiPS
- Ustawa o Radzie Dialogu Społecznego jest nowatorska, ale dialog społeczny w Polsce wymaga jak najbliższej współpracy - powiedziała Henryka Bochniarz, przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego, prezydent Konfederacji Lewiatan, na posiedzeniu, 6 marca br., Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Krakowie.  Wśród tematów, które były poruszane w czasie spotkania znalazły się m.…
Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Transportu Drogowego w dniu 27.02.2017 http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,776,posiedzenie-trojstronnego-zespolu-ds-transportu-drogowego.html Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds.Budownictwa i Gospodarki Komunalnej w dniu 28.02.2017 http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,777,posiedzenie-trojstronnego-zespolu-do-spraw-budownictwa-i-gospodarki-komunalnej.html       Trójstronne zespoły branżowe, działają poza Radą Dialogu Społecznego. Zostały powołane w celu prowadzenia trójstronnego dialogu sektorowego dla godzenia interesów stron, podczas realizacji programów działania rządu oraz…
W dniu 2 marca 2017 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie doraźnego Zespołu problemowego ds. SOR pod przewodnictwem Rafała Baniaka (Pracodawcy RP) Mariusz Haładyj, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, przedstawił pakiet „Konstytucji Biznesu”. Powody jej powstania, rolę i cele. Poinformował o zrezygnowaniu z gwarancji instytucjonalnych, które miały zapewnić…